Eesti
English 日本語
Uudised ja sündmused »

10. oktoobrit tähistatakse Euroopas ja ülemaailmselt kui surmanuhtluse vastast päeva. Sel puhul avaldab suursaatkond alljärgneva ühisavalduse

10.10.2012

Euroopa Nõukogu peasekretäri Thorbjørn Jaglandi ja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni ühisavaldus surmanuhtluse vastase Euroopa ja ülemaailmse päeva puhul 10. oktoobril 2012

„Surmanuhtlus on ebainimlik ja tarbetu. Kogemus on näidanud, et surmanuhtlus ei aita kuritegusid ära hoida. Veatut õigussüsteemi ei ole olemas; mis tahes eksitus õigusemõistmisel võib viia süüta inimese elu traagilise kaotuseni.

Surmanuhtluse kaotamine kogu Euroopas ja mujal on kõigi liikmesriikide ühine eesmärk[1]. Viimase viieteistkümne aasta jooksul ei ole liikmesriikides täide viidud ühtegi surmanuhtlust.

Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu innustavad kõiki Euroopa riike, kes ei ole veel surmanuhtlust kõikidel juhtudel de jure kaotanud, seda tegema, ratifitseerides Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni asjakohased protokollid.

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liit kutsuvad Valgevenet kui ainsat endiselt surmanuhtlusi täide viivat Euroopa riiki tungivalt üles kehtestama moratooriumi, et surmanuhtlus seejärel täielikult kaotada.

Tervitame suundumust kaotada surmanuhtlus kogu maailmas ja märgime, et üha vähem riike kohaldab surmanuhtlust. Teisest küljest oleme mures surmanuhtluste täideviimiste arvu järsu kasvu pärast viimase kaheteistkümne kuu jooksul mõnes neist riikidest, kus surmanuhtlust jätkuvalt kohaldatakse ja rakendatakse.

Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu kutsuvad kõiki jätkuvalt surmanuhtlust kohaldavaid riike tungivalt üles koheselt kehtestama surmanuhtluse täideviimisele moratooriumi esimese sammuna surmanuhtluse kaotamise suunas. Lisaks kutsume kõiki riike üles toetama resolutsiooni surmanuhtluse kasutamisele üldise moratooriumi kehtestamise kohta, mis pannakse hääletusele ÜRO Peaassamblee 67. istungjärgul 2012. aasta detsembris.

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liit kinnitavad taas oma pühendumust jätkata oma järjekindlaid jõupingutusi surmanuhtluse kaotamise propageerimiseks Euroopas ja kogu maailmas.”

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina ja Moldova Vabariik ühinevad käesoleva avaldusega.[1] Euroopa Nõukogus on 47 liikmesriiki, nende hulgas kõik 27 Euroopa Liidu liikmesriiki.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Tokios 2- 6- 15 Jingu-mae, Shibuya-ku, Tokio 150-0001 tel. (813) 54 12 72 81, e-mail: Embassy.Tokyo@mfa.ee